BEL ONS NU DIRECT!

Individuele ontwikkeling

|  Niet wat je bent is wat je beperkt,
   maar wat je denkt dat je niet bent

Solis HBM helpt jou om inzicht te krijgen in je onbewuste zelf door zelfreflectie, waardoor je jouw kwaliteiten beter kan benutten. Hierbij maak ik gebruik van de Circle of Change.

De Circle of Change gaat uit van de persoonlijke ontwikkeling van mensen, op bewust en onbewust niveau. Het is een continu proces waarin we telkens opnieuw van zelfreflectie naar bewustwording gaan en daarmee onze beslisruimte vergroten. Dit resulteert in het nemen van verantwoordelijkheid.

De Circle of Change wordt ondersteund door de Analytical Competence Tool (ACT®). De ACT®-tool verschaft inzicht: het meet jouw verborgen talenten via beelden. Het gebruik van beelden maakt het mogelijk om een onderscheid te maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties. Bovendien is de ACT®-tool in staat om de innerlijke drijfveren die achter het gedrag liggen te meten. Op beelden reageren we namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten vooral op cognitief niveau binnenkomen. Het is dus de combinatie van tekst en beeld die de ACT®-tool tot een uniek instrument maakt. Solis HBM geeft daarmee inzicht in datgene waar je van nature goed of minder goed in bent en brengt onderscheid aan tussen motivatie die uit jezelf voortkomt en motivatie die door anderen wordt opgelegd. De analyse van je competenties maakt duidelijk:

• welke competenties innerlijk bij je passen en waarop je optimaal presteert,
• welke nog onbenutte competenties je alsnog optimaal kunt ontwikkelen,
• welke competenties meer van buitenaf dan uit jezelf zijn voortgekomen,
• en welke competenties je beter onbenut kunt laten omdat ze je onevenredig
  veel energie zullen kosten.

ACT®is gebaseerd op Human Being Management (HBM).

Human Being Management en de ACT®-tool zijn ontwikkeld door Ed Baas en Rudie Nijhof van ACTme .